top of page

חבלות בילדים

אם יש לכם ילד בבית אתם יודעים שילדים קטנים וגדולים, נופלים ונחבלים לא מעט ולעיתים נפגעות שיני החלב. בנים נחבלים פי שניים מבנות. בדיוק כפי שאתם רצים עם כוויה או חתך – ובצדק – לקבלת טיפול רפואי מידי, כך במקרה של פגיעה בשיניים יש להגיע מיד לרופא שיניים לילדים, גם אם החבלה נראית לכם קלה.


פעמים רבות הבדיקה היא לצורך אבחון ומעקב עתידי, שכן שיניים נשירות שנחבלות יכולות לפתח בעתיד נמק וזיהומים. לאחר ששן נשירה נחבלת יש להיות במעקב צמוד ורצוף של רופא שיניים לילדים המכיר את ההיסטוריה הרפואית האישית של הפה של הילד שלכם.

אני מזכירה - אל תמעיטו בחשיבותה של שן נשירה (שן חלב) - פגיעה בה עלולה להזיק גם לשן הקבועה. אם יש ספק אז אין ספק. פשוט באים להיבדק.

חבלות שיניים בילדים

bottom of page