top of page

לפעמים הורים מתלבטים במקרה זה או אחר, האם מדובר במקרה חירום? האם עליהם לעשות מאמץ בשעה לא נוחה ולהוציא את הילד מהבית? האם זה מקרה המצדיק הטרחה של הרופא?

המקרים הבאים הם מקרים מובהקים בהם יש ליצור עימי קשר:

 

  • חבלה לשיניים

  • כאבים עזים שמעירים בלילה משינה

  • אי נוחות של הילד

למקרי חירום:
050-5923236

bottom of page